Våra stomkoncept

Med våra prefabricerade stomsystem kan vi leverera betongstommar till alla typer av betongbyggnader.
Vi vill vara med och bygga säkra, trygga och hållbara betongbyggnader tillsammans med er. När du involverar oss tidigt i processen erbjuder vi dig vår kompetens för att erhålla en kostnadseffektiv och optimerad stomlösning.

Vi ansvarar för hela processen från projektering och tillverkning till färdigt montage.

Betong är en av vår tids viktigaste byggmaterial. Materialet har lagt grunden till hållbar samhällsbyggnad och är en del av våra liv. Eftersom betongen har en lång livslängd på minst 100 år är den ett utmärkt byggmaterial när man som vi tänker långsiktigt.

Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss. Detta resulterar nu i att vi förverkligar vår vision och kan nu erbjuda klimatpositiva betongstommar.

 

Varmt välkommen till vår gröna samtid.

Kontakta oss gärna för mer information. Klicka för kontaktpersoner.

 

Våra stomkoncept