För en hållbar framtid

Finja Prefab arbetar kontinuerligt med målet att all tillverkning ska bli fossilfri. Hållbarhetsrapporten hanterar vårt fortlöpande miljöarbete, men även vår roll som arbetsgivare och stomentreprenör.

Inom Finja har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspek­ter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

Här hittar du hållbarhetsrapporten i sin helhet.