Jungheinrich

FINJA PREFAB - KOMPLETT STOMENTREPRENÖR

Industri
– Flexibelt och hållbart

Vi bygger alla typer av industribyggnader såsom industrihallar, lagerlokaler och logistikcentraler. Vi tar ansvar för hela processen från projektering, konstruktion och tillverkning till montage. Våra lösningar är kundanpassade och vi erbjuder en effektiv och smidig byggprocess där vi förenar ett rationellt och ekonomiskt byggande med dina visioner om hållbara byggnader.

Vi älskar vår betong, den brinner inte, möglar inte och ger en säker och trygg stomme med lång livslängd som kräver minimalt med underhåll. Med Finja Prefabs betongelement får du en snabb, trygg och kostnadseffektiv lösning.

Energieffektiv och stabil stomme

Våra stommar består av standardiserade komponenter som ger ett snabbt byggande, där alla delar monteras på kort tid till en komplett stabil stombyggnad. Det skapar många möjligheter och ni får en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll, som är energieffektiv med låga U-värden och som uppfyller höga miljökrav.

Flexibla byggnader

Den färdiga byggnadens interiöra möjligheter är enorma. Bygg nya innerväggar eller flytta befintliga. Utnyttja byggnaden maximalt med flera hyresgäster. Anpassa kontor eller lagerhallar helt efter dina behov. Vi erbjuder även stor valfrihet i fasaduttryck.
Vi levererar en lösning med välisolerade ytterväggar, homogena innerväggar, trappor, hisschakt och bjälklag med inbyggda installationer med el, VA och ventilation. Vi ser även till att era fönster monteras för en komplett och färdigställd byggnad.

Kort byggtid

Den korta och effektiva byggtiden i kombination med våra snabbuttorkande komponenter ger en kortare tid på arbetsplatsen, snabbare inflyttning och förmånligare totalekonomi för den färdiga industribyggnaden.

Ring oss så berättar vi mer!

Se vårt klipp om stomkoncept Industri

PÅ VÄG MOT
GRÖNARE BETONG

Läs mer