Logistik, bil lastar väggelement

Logistik

Vi vet att tid är pengar och sätter därför höga krav på logistiken i byggprocessen.

Vi samarbetar med utvalda experter på effektiva logistiklösningar. Här är rutin och ett tätt samarbete ett måste för att säkerställa leveranser osv. Våra erfarna montageteam följer alltid leveranserna efter noggranna rutiner där allt förlevereras på byglar till arbetsplatsen. Vi vet att ett smidigt arbetsflöde kräver en kvalitetslogistik som kan användas i verkligheten.

För att möta de höga miljökraven som ställs i värdekedjan väljer vi partners som arbetar, liksom vi, aktivt med miljöfrågor och kvalitet.

PÅ VÄG MOT
GRÖNARE BETONG

Läs mer