Montörer och element

Montage

Redan på fabriken görs de flesta förberedelserna. De prefabricerade betongelementen levereras monteringsfärdiga från fabrik till arbetsplatsen. Detta bidrar till ett snabbt och säkert montage. Till grund ligger en välarbetad och strukturerad planering som gör att vi under ett bostadsbyggande har kapacitet att producera en våning i veckan.

Våra kunniga montörer utför ett effektivt montage med stort engagemang för säkra, rena och välorganiserade arbetsplatser. Vårt byggsystem ger korta väntetider och snabb inflyttning, detta skapar stort mervärde för slutprodukten. Vårt koncept bygger på att många förberedelser görs i produktionsanläggningen och vi utför montaget av stommen snabbt och effektivt. Det gör att taket snabbt är på plats och kan skydda stommen under resten av byggtiden. En smart och tidsbesparande byggprocess som är hållbar och kvalitetssäkrad.

PÅ VÄG MOT
GRÖNARE BETONG

Läs mer