Alltid nära dig

Vi är en rikstäckande leverantör med strategiskt geografiskt placerade anläggningar runt om i landet, vilket innebär stor tillgänglighet, snabba leveranser och att ni alltid har ett Finja Prefab runt hörnet.

Betong är ett av världens äldsta och viktigaste byggmaterial som det finns många anledningar att välja. Här är några av de främsta:

Tryggt

Ett hus av betong är säkert och kostnads­effektivt då det förblir tätt vilket medför låg energianvändning och låga driftskostnader. Vidare kräver det minimalt med underhåll samtidigt som det tål både fukt och frost. Betong kan varken brinna eller mögla. Den långa livslängden bidrar dessutom till ett högt andrahandsvärde.

Estetiskt

Det finns oändligt med möjligheter när det kommer till betongens slutliga utseende och gestaltning, vilket ger stort utrymme för flexibilitet och kreativitet, både inne och ute. Färg, form, mönster och ytstruktur – allt kan varieras och utformas efter rådande behov och önskemål.

Klimatsmart

Under betongens hela livscykel har materialet en naturlig förmåga att återuppta koldioxid. Detta innebär att en stor mängd av den koldioxid som uppstått i samband med tillverkning åter binds upp av materialet.

Behagligt

Materialets goda isolerande egenskaper gör att betong bidrar till ett jämnt och skönt inomhusklimat samt en sund ljudmiljö. Det skyddar mot både buller och störande ljud, från exempelvis grannar, installationer och trafik, under hela byggnadens livstid.

Energisnålt

Betong är ett tungt och värmetrögt material med vars hjälp energi kan sparas. Det har nämligen en förmåga att lagra både värme och kyla som sedan avges vid behov, vilket innebär goda möjligheter till energieffektivisering med låg energiförbrukning som följd.

Naturligt

Bestående av kalksten, lera, sten och vatten är betong ett fullständigt naturligt material med unika egenskaper som står sig i generationer. Betong kan antingen återanvändas eller återvinnas fullt ut. Detta är bra för miljön och bidrar till ett hållbart samhälle.

 

PÅ VÄG MOT
GRÖNARE BETONG

Läs mer