Nyhetsrum

K-Fastigheter förvärvar stomentreprenadverksamheten Finja Prefab AB

1 december, 2020

Idag har K-Fastigheter tecknat ett avtal om att förvärva Finja Prefab AB, med tillträde den 25 januari 2021. Avtalet innebär att företaget kommer drivas vidare i samma entreprenöriella anda tillsammans med befintlig personal under ledning av K-Fastigheter. Därtill ingår Finja Prefabs sex verksamhetsfastigheter runt om i Sverige samt förvärv av byggrätter i centrala Hässleholm.

Läs mer

Finja Prefab firar 1 år med klimatpositiva betongstommar

24 november, 2020

​Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja Prefab. När man för ett år sedan lanserade erbjudandet om klimatpositiva betongstommar sattes också tuffa klimatmål för verksamheten. Målet var att minska CO2-avtrycket med 50% på 3 år. Nu summerar vi året som gått sedan vår lansering och vad vi åstadkommit så här långt.

Läs mer

Ökad effektivitet med visuellt planeringsverktyg

4 november, 2020

​Finja Prefabs affärsidé är att vara en komplett stomentreprenör som ansvarar för hela processen och följer kunden hela vägen från projektering till montage. Därför är implementeringen av ett digitalt planeringsverktyg ett naturligt led i vår fortsatta utveckling. Finja Prefab arbetar nu näst in till fullt ut med ett digitalt planeringsverktyg som ger kontroll på projekten genom hela kedjan.

Läs mer

Kv. Brännaren – bostadshus med hållbarhetsfokus och klimatpositiv betongstomme

30 oktober, 2020

​På uppdrag av City Entreprenad i Malmö uppför Finja Prefab betongstommar till två bostadshus, Handlingen 1 & 2 i Kv. Brännaren i Norra Sorgenfri i Malmö. Man har valt en klimatpositiv betongstomme till de två bostadshusen som byggs med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Läs mer

Marcus Gardehall ny regionchef för region Öst på Finja Prefab AB

5 oktober, 2020

​Vi välkomnar Marcus Gardehall som ny regionchef för region Öst på Finja Prefab. Marcus kommer närmast från Bonava Sverige, där han de senaste två åren varit ansvarig för att bygga upp deras Designstudio samt utveckla Bonavas byggsystem för Bostäder. Innan dess har Marcus en lång karriär inom Strängbetong som bland annat Säljchef Bostäder, Regionchef, och Affärschef.

Läs mer

Ett säkrare sätt att leverera betongelement

1 oktober, 2020

​Finja Prefabs viktigaste prioritering är säkerhet. Ett led i företagets systematiska arbetsmiljöarbete är att man för ett antal år sedan förändrade vilken typ av flak som används vid lastning och leverans av väggelement. Detta har ökat säkerheten på fabrik och byggarbetsplats och förbättrat Finja Prefabs redan högt ställda säkerhetskrav.

Läs mer