Nyhetsrum

Finja Prefab har tecknat ramavtal för ställverk

27 augusti, 2019

Finja Prefab har tecknat ett treårigt ramavtal med Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö gällande uppförande utav nya ställverksbyggnader till Eskilstuna- och Strängnäs kommun. Avtalet innefattar nyckelfärdiga kontrollbyggnader i prefabricerad betong i två möjliga utföranden.

Läs mer

Veberöd får ny skola som byggs med betongstomme

3 juli, 2019

När Idalaskolan i Veberöd byggs upp på nytt har man valt betongstomme från Finja Prefab. För flera år sedan konstaterades det att Idalaskolans dåvarande lokaler var i dåligt skick. Skolverksamheten flyttades till paviljonger där man nu har haft sin verksamhet i flera år. Den nya skolan är efterlängtad och planerad att tas i bruk hösten 2020.

Läs mer

Hållbar betongstomme till TePe:s nya produktionslokal

19 juni, 2019

Finja Prefab levererar betongstommen till munhygienföretaget TePe:s nya produktionslokal i Fosie, Malmö. När företaget behövde bygga till för sina produktionslokaler föll valet på Finja Prefabs betongstomme.

Läs mer

Nya Tolvåkers förskola byggs i två plan med en stomme av betong

10 juni, 2019

I april slutfördes montaget av betongstommen från Finja Prefab till Tolvåkers förskola i Löddeköpinge. Den nya förskolan ska stå klar i årsskiftet 2019-2020 och kommer då att rymma en förskola med 6 enheter.

Läs mer

Finja Prefab har monterat betongstommen på Sånnaskolan i Åhus

27 maj, 2019

I februari var Finja Prefab klara med montaget av betongstommen till Sånnaskolan i Åhus. Finja Prefab har levererat och monterat ytterväggar i form av sandwich och halvsandwich, innerväggar, bjälklag och trappor till beställaren och totalentreprenören Thage AB. Byggnaden kommer uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Läs mer

Finja Prefabs betongstomme till högresta hus

14 maj, 2019

Flera av Finja Prefabs komponenter utgör stommen till Skanskas bostadskvarter Brf Jarlaplatsen i Johanneberg, Göteborg. Husen är speciella då de ligger i ett kulturminnesmärkt område. Hållbarhet och estetik har varit centrala värden för detta projekt. Arkitekterna på Erséus arkitekter fick i uppdrag att skapa byggnader som passar in i ett av Sveriges mest välbevarade funkisområden.

Läs mer

PÅ VÄG MOT
GRÖNARE BETONG

Läs mer