Miljö & kvalitet

Finja Prefab arbetar långsiktigt med miljö- och kvalitetsfrågor, dels för att kontinuerligt minska miljöpåverkan och dels för att producera produkter med hög kvalitet. Våra produkter används ofta till byggnader som skall miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt skall bli så bra som möjligt strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.
 

Bygg klimatsmart tillsammans med oss! 
Nu kan vi som första stomentreprenör erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss på Finja Prefab. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Som ett led i vårt långsiktiga miljöarbete har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar redan nu. Läs mer här

Hållbarhetsarbete

Utveckling, tillverkning och transport av Finja Prefabs produkter ska ske med långsiktighet. Genom ständiga förbättringar ska vårt arbete förebygga föroreningar, minska användningen av ändliga resurser, bevara den biologiska mångfalden, samt effektivisera resursanvändningen.

Läs mer om miljöarbetet i Finja Prefabs hållbarhetspolicy & kvalitetspolicy.

Finja Prefabs miljömål
·         Vi ska sträva efter att ha nollutsläpp från vår verksamhet till luft, vatten och mark.
·         Vi ska optimera användningen av miljövänliga kemiska produkter i vår verksamhet.
·         Vi ska fortsätta utveckla våra produkter så deras bidrag till utsläpp av CO2 minskar.
·         Vi ska öka mängden återvinningsbart restmaterial från vår produktion.
·         Vi ska sänka vår energianvändning och enbart använda el från förnybara källor.
·         Vi ska öka användningen av icke ändliga naturresurser i vår produktion.