Certifikat & Bedömningar

Byggprodukter måste vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration (DoP)för att få säljas, om de omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning (ETA).

I prestandadeklarationen finns information om produktens avsedda användning och egenskaper samt kontaktuppgifter till tillverkaren.
CE-märkningen intygar att produktens egenskaper överensstämmer med Prestandadeklarationen. Alla Finja Prefabs produkter som omfattas av en harmoniserad standard är CE-märkta.

Finja Prefabs anläggningar genomgår regelbundet besiktningar av Nordcert för verifiering av att produktionen efterlever kraven i de harmoniserade standarder som CE märkningen omfattar.

BCC & CE certifikat

pdf Finja Prefab Bollebygd Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Bollebygd Certifikat CE

pdf Finja Prefab Borensberg Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Borensberg Certifikat CE

pdf Finja Prefab Hultsfred Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Hultsfred Certifikat CE

pdf Finja Prefab Hässleholm Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Hässleholm Certifikat CE

pdf Finja Prefab Katrineholm Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Katrineholm Certifikat CE

pdf Finja Prefab Vara Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Vara Certifikat CE

pdf Finja Prefab Östra Grevie Certifikat BBC EN 13369

pdf Finja Prefab Östra Grevie Certifikat CE

pdf Strängnäs Prefab Certifikat BBC EN 13369

pdf Strängnäs Prefab Certifikat CE

 

Prestandadeklarationer DoP

pdf Prestandadeklaration Grundläggningselement EN 14991 DoP 3 (EN206-1)

pdf Prestandadeklaration Väggelement EN 14992 DoP 4 (EN206-1)

pdf Prestandadeklaration Balkar och pelare EN 13225 DoP (EN206-1)

pdf Prestandadeklaration Trappor EN 14843 DoP 7 (EN206-1)

pdf Prestandadeklaration Vägg- och sockelelement EN 14992 DoP 8 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Balkar och pelare EN 13225 DoP 9 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Grundläggningselement EN 14991 DoP 10 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Trappor EN 14843 DoP 11 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Stödmurselement EN 15258 DoP 12 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Kulvertelement EN 14844 DoP 13 (EN206)