HÅLLBARHETSMÅL

FINJA PREFABS ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSMÅL 2020-2021

50% minskat klimatavtryck på 3 år.

Våra fabriker, transporter och byggarbetsplatser ska bli branschledande avseende säkerhet.

FÄRDPLAN FÖR FOSSILFRI BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSEKTOR

Finja Prefab har skrivit på färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045.

Finja Prefab deltar i Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030.

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbetet i Hållbarhetspolicy