HÅLLBARHETSPOLICY & KVALITETSPOLICY

Finja Prefab skall i sitt arbete med att leverera kompletta stomprojekt i betong verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi ska erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar.

Resultatet av vårt hållbarhetsarbete ska ständigt förbättras och bidra till förebyggande av föroreningar, minskad användning av ändliga resurser, minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk mångfald samt effektiv resursanvändning i verksamheten. Detta innebär t.ex. att vi ska minimera vårt avfall, minska koldioxidavtrycket från vår betongtillverkning, sträva efter en fossilfri produktion samt optimera våra transporter.

Läs Hållbarhetspolicyn i sin helhet i nedan pdf-dokument.

Hållbarhetspolicy

 

KVALITETSPOLICY

Inom Finja Prefab utgör kvalitetspolicyn en del av vår affärsidé.

Vårt kvalitetssystem har som mål att marknadsföra och leverera produkter, vilka sammantaget har förmågan att tillfredsställa kundens uttalade och underförstådda behov. Rätt kvalitetsnivå är resultatet av engagemang och arbete på alla nivåer inom företaget.

 

VD Finja Prefab
Kaj Grönvall