betongelement

Balkonger

Information

Balkongen är en förlängning av lägenheten - ett utomhusrum som tillför ett mervärde både i form av ökad trivsel och bättre ekonomi. Utseendemässigt blir balkongen dessutom ett funk­tionellt smycke som gör hela byggnaden vackrare.

Vi tillverkar säkra, snygga, robusta, ”tysta” och underhålls­fria balkonger och vi använder oss av väl beprövad teknik för att undvika köldbryggor och underlätta tillgängligheten. Balkongerna finns i två olika grundutföranden - dels utkragade balkonger som hänger fritt ut från väggen, dels balkonger som vilar på pelare. Utöver det kan formen varieras med exempelvis rundade eller avfasade hörn. Balkongens översida är rollad och övriga sidor gjuts mot en slät form. Ingjutning av tillhandahållna fästen ingår alltid.

Inspända balkonger

Den utkragade balkongen kan göras praktiskt taget hur lång som helst, men måttet fritt ut från fasadväggen är ca 2 m. Balkongen spänns in i bjälklaget med en säker och energieffektiv lösning som minimerar köldbryggorna.

Balkong på pelare

Balkong på pelare kan göras i många storlekar. Balkongen läggs upp på pelare. Det vanligaste är då att den vilar på pelare i framkanten och på väggen i bakkanten. Pelarna kan göras rektangulära eller runda, antingen i betong eller i stål.

PÅ VÄG MOT
GRÖNARE BETONG

Läs mer