Stödmur, L-stöd i betong – 10 kN/m2 marktryck

Information

Våra 10 kN/m2 stödmurar, L-stöd lämpar sig för medeltung fordons- och trucktrafik.

Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen. Den kan också användas som fristående vägg i planlager, för hantering och separering av olika material, lastkajer mm.

Finja Prefab erbjuder förutom släta, grå murar, även murar med reliefmönster eller frilagd ballast. Vill man ha något extra vackert och helt unikt, kan vi också tillverka stödmurar med grafisk betong.

I Finja Prefabs sortiment av 10 kN/m2 murar finns L-stöd i höjderna 600 – 2100 mm med kröntjocklek 100 eller 120 mm, alla med standard längd 2400 mm. Det finns även fasta ytterhörn upp till höjd 3000 mm. Hörnen har alltid sidlängden 2 x 1200 mm. Passbitar & specialmurar kan levereras vid förfrågan.

 

Produktdata

Stödmur 10kN/m2

 

 

 

Krönttjocklek (t)

100 mm

120 mm

120 mm

10 kN/m2 (q)

600 – 2100 mm

900 – 3000 mm

>3000 – 4700 mm

Hörnutförande

Spetsigt

Spetsigt

Gerad/fasad fot