Stödmur för trädgård, L-stöd i betong – 5 kN/m2 marktryck

Information

Våra L-stöd 5 kN/m 2  stödmurar används till främst trädgårdar och lämpar sig för lätt fordons- och trucktrafik.

Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen. Den kan också användas som fristående vägg i planlager, för hantering och separering av olika material, parkeringsplatser för personbilar m.m.

Finja Prefabs lagerförda sortiment, se tabell nedan, har standardlängden 2400 mm, det finns även fasta 90o ytterhörn. Hörnen har alltid sidlängden 2 x 1200 mm. Passbitar & specialmurar kan levereras vid förfrågan.

 

Produktdata

Stödmur 5kN/m2

 

 

 

 

Krönttjocklek (t)

80 mm

100 mm

120 mm

120 mm

5 kN7m2 (q)

400-1000 mm

600-2100 mm

900 – 3000 mm

>3000 – 4700 mm

Hörnutförande

Rundat, r=200 mm

Spetsigt

Spetsigt

Gerad/fasad fot