en hand som pekar på något på en ritning

Projektering

Tillsammans med vårt team av projektledare och konstruktörer skräddarsyr och detaljutformar vi ert projekt med konstruktionslösningar. Vår projektledare är med dig hela vägen genom projektet. I projekteringsprocessen fastställs projektets krav och förutsättningar, efter dina behov och önskemål. Därefter skräddarsyr vi den detaljutformade konstruktionslösningen. Projektets krav och syfte styr lösningen för byggnadens unika egenskaper – från form till funktion.

Industriell projektering är en stor del av byggprocessen. Med ett aktivt förbättringsarbete och ständig omvärldsbevakning arbetar vi efter de senaste standarderna där vi tar hänsyn till kvalitet, miljö, ekonomi och tid. I materialvalsprocessen ser vi till projektets kvalitet och totalekonomi. Vi väljer noggrant och omsorgsfullt miljövänligt material för att uppnå bästa kvalitetsvärdet till de mest kostnadseffektiva lösningarna. En lösning där kravprofil och kostnadsram får den bästa balansen.

 

PÅ VÄG MOT
GRÖNARE BETONG

Läs mer