Sponsring

Med sponsring vill vi skapa och bibehålla goda relationer till nuvarande och framtida medarbetare samtidigt som vi förhoppningsvis bidrar till förbättringar och framgångar inom de områden vi sponsrar.

finja-ck.jpg

Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle där våra medarbetare är engagerade som ledare eller medlemmar.
Vi satsar på aktiviteter som vi tror på och kan stå för. Sponsring är en del av vår totala kommunikation och marknadsföring och ska återspegla våra värderingar och vårt varumärke.

Att friska medarbetare mår bättre och presterar bättre är vår fasta övertygelse och därför uppmuntrar vi alla aktiviteter som främjar personalens hälsa.

All sponsring ska gå via personalavdelningen på Finja.

  • Enskilda individer, klubbar, föreningar och organisationer utan koppling till Finja.
  • Verksamheter som strider mot företagets värderingar (om till exempel etik, moral och miljö)
  • Verksamheter som kan anses kontroversiella, riskbetonade eller som har ett politiskt eller religiöst budskap.
  • Om tid eller andra resurser saknas för att ta tillvara projektets möjligheter.

PÅ VÄG MOT
GRÖNARE BETONG

Läs mer